top of page
Laboratorie kjøle- og fryseskap Porkka FP Medlab 400

Skapene i FP MEDLAB-serien er gnistsikre, farmasi/laboratorie- kjøle- og fryseskap. Skapene er velegnet for sikker lagring av medisiner i laboratorier.
FP MEDLAB-serien ivaretar framtidige krav og imøtekommer de nye F-gass normene (517/2014. FP MEDLAB-serien er designet for sikker lagring ved temperaturer som tilfredsstiller de strengeste krav. Skapet er i overensstemmelse med DIN 53345.
FP MEDLAB-serien har som standard ”anti-frys”-funksjon og potensialfri alarmkontakt som kan kobles til et sentralt overvåkningssystem. Skapenes digitale styring har interne kontrollfunksjoner som avgir både visuell og akustisk alarm ved eventuelle funksjonsfeil.

Laboratorie kjøle- og fryseskap Porkka FP Medlab 400

  • Låsbart 
  • Omgivende temperatur, +5...+32°C
  • Temperaturnøyaktighet DIN 58345
  • Spenning 230V/1/50-60Hz
  • Kuldemedium R600
  • Pakkevolum 1214 dm3

   

bottom of page