top of page
Laboratoriekjøleskap Porkka Medlab, gnistsikkert

• Meget temperaturstabilt (± 1°C) målt i referanseobjekt på 25g i henhold til DIN 58345
• Lavt lydnivå, under 45dbA
• Permanent bakteriefritt håndtak
• Permanent bakteriefri fordunstning av tinevannet etter avriming
• Digital styring med stort og lettlest display for temperatur og andre funksjoner
• Visuell og akustisk alarm for høy- og lavtemperaturalarm
• Dørbryter styrer fordamperviften og "dør-åpen"- alarm
• Den digitale styringens knapper kan låses slik at man ikke uforvarende får endret innstillingene
• Alarm ved følerfeil
• Overvåkning av temperaturen under avriming
• Sanntid lagring av temperaturen og USB port for nedlasting av dataene
• Potensial fri alarmterminal bak på skapet
• Klargjort for RS485 adapter for ekstern overvåking
• Viftefordelt kjøling
• Støpt miljøvennlig polyurethaneisolasjon med en tykkelse på 50 mm
• Eksterne flater er produsert i hvit polyesterbelagt stål
• Interiør i rustfritt stål
• Hyller i rustfritt stål med mulighet for plassering med 35 mm intervaller
• Selvlukkende dør med magnetdørpakning
• Døren står åpen i 90°
• Automatisk avriming
• Miljøvennlig R600 kuldemedium med GWP-verdi under 3

Laboratoriekjøleskap Porkka Medlab, gnistsikkert

  • Låsbart 
  • Temperaturområde,+2...+15°C
  • Omgivende temperatur, +5...+32°C
  • Temperaturnøyaktighet DIN 58345
  • Tilført effekt, 50W
  • Spenning 230V/1/50-60Hz
  • Elektrisk avriming
  • Kuldemedium R600

   

bottom of page